De vrouwenpolitiek is dood. Waar blijft de Vrouwenpartij?

Home / De vrouwenpolitiek is dood. Waar blijft de Vrouwenpartij? - March 22, 2019 , by admin

Als Nederbelg ben ik lid van Groen. Dit omdat de Belgische variant van de Partij voor de Dieren een kwijnend bestaan leidt. In Nederland ben ik nog altijd lid van de PvdD. Dat wil niet zeggen dat ik nu weet waarop te stemmen. Integendeel. Want anno nu is het als vrouw puur een kwestie van door de hond of door de kat gebeten worden.

Niet zo van het individualisme
Theoretisch gezien zou het niet zo lastig moeten zijn. Dat ‘groene gezicht’ past bij uitstek bij de voorkeuren die wij vrouwen doorgaans hebben – niet als individu maar als groep, dus het staat jou vrij het heel anders te zien. We zijn niet zo van het individualisme, en zien liever dat we het als gemeenschap samen goed hebben. We houden niet erg van grote verschillen in inkomen en vermogen, en vinden dat het beter en rechtvaardiger is als inkomens en vermogens wat meer naar elkaar toegroeien in plaats van van elkaar af, zoals de laatste decennia. We zijn niet in de eerste plaats gericht op verschillen, maar zien de ander liefst eerst als mens en dan pas als vertegenwoordiger van een religie, cultuur, geslacht enzovoorts. En tot slot zijn vrouwen wat vaker en meer betrokken bij een gezond milieu, zodat de klimaatcrisis ons wat meer bezig houdt dan de gemiddelde man.

Past het groene jasje elke vrouw?
Klaar ben je, denk je dan. Ons past het groene jasje helemaal. Nou, toch niet. Niet als het gaat om dat ene punt hierboven: eerst elkaar als mens zien en dan pas als vertegenwoordiger van een sekse, religie of cultuur. Onlangs kregen we hier als lokale partijleden wat standpunten voorgelegd die de nationale partij wilde gaan uitdragen. Twee daarvan zaten mij zacht uitgedrukt niet lekker. Ten eerste was daar de stelling: als iemand de ambtenaar geen hand wil geven, moet de ambtenaar het huwelijk niet sluiten. Dat leek mij een duidelijke ‘ja.’ Als je de ambtenaar niet als gelijkwaardig mens erkent, ga je toch ergens anders trouwen? Maar nee, Groen vond dat dat moest kunnen. Punt twee. Gescheiden zwemmen voor vrouwen dient mogelijk te zijn. Dat lijkt mij dan weer te moeten stuiten op een ‘nee.’ Want zijn we niet eerst allemaal mensen, en dan pas vertegenwoordiger van een geslacht? Je raadt het al. Omdat alle vrouwen, ook uit orthodoxe kringen, moeten kunnen zwemmen, moet je een gescheiden zwemuurtje faciliteren.

Iedereen insluiten, ook wie anderen uitsluit
En daar zit nu dus het knelpunt. Het is heel merkwaardig dat de linkse c.q. groene partijen anno nu zitten met dat dilemma: we willen iedereen insluiten… ook vertegenwoordigers van een cultuur die anderen juist uitsluit of discrimineert (let wel, discrimineren betekent feitelijk onderscheid maken – en als je vrouw en man gescheiden het zwembad in stuurt, maak je dus gewoon onderscheid, nietwaar?). Ook de meest recente SCP-cijfers wezen keihard op het feit dat we met name van de islam méér discriminatie moeten verwachten en minder acceptatie als het gaat om het in het maatschappelijke verkeer niet-gescheiden samenleven van vrouw en man (overigens geldt dit ook voor mensen van een niet-hetero seksuele geaardheid, of andere religies). Dus ga je als inclusieve partij dit soort niet-democratisch gedrag aanmoedigen, dan ben je in feite aan het insluiten van degenen die zelf juist uitsluiten. Ziedaar mijn spagaat. Enerzijds ben ik helemaal voor de groene aandacht voor het milieu, de gelijkwaardigheid, het verkleinen van economische verschillen. Anderzijds ben ik niet voor het toestaan dat verschillen in sekse, seksuele geaardheid en religie uitvergroot worden.

Dan maar rechts stemmen?
Dan maar rechtser stemmen? Tenminste vinden we bij het FvD het realistische standpunt terug, dat het en masse toelaten van culturen die westerse principes niet zo zien zitten, nauwelijks de beste weg naar een democratische toekomst kan worden genoemd. Dat mag nog steeds niet gezegd worden door media en andere luchtfietsers, maar gelukkig hebben we nu ook de SCP-rapporten die de feiten ondersteunen: de verhoopte integratie vindt niet plaats, en het idee dat vrouw en man ongelijk zijn weelt tierig binnen islamitische kringen – jong of oud. Op de VVD stemmen zou geen enkele vrouw kunnen doen die past in het hierboven geschetste beeld. Ten eerste is de VVD natuurlijk een uitverkooppartij, die de zorg heeft laten uitkleden, de sociale woningbouw én de Nederlandse goede oude aard van het nivelleren van verschillen in inkomen en vermogen. Ten tweede wordt de VVD, overigens net als het Forum voor Democratie, overwegend bevolkt door mannen die het beste met zichzelf voorhebben – de NPO liet ons dat zien via de laatste cijfers over de vraag wie de ‘bevolking’ van een partij uitmaakt.

‘Doe normaal’?
De VVD is wel zo slim om haar ware aard niet te benoemen. Die spint garen bij het waardenvrij door het leven gaan afgezien van een weinig overtuigend ‘Doe normaal’ wanneer er weer iets scheefloopt in de maatschappij. Maar het Forum voor Democratie heeft bij monde van Thierry Baudet eerder de stelling de wereld ingeslingerd, dat het wel opvalt dat met name mannen excelleren (het gekke is trouwens dat hij alleen positieve uitschieters bedoelde, zoals in kunst en cultuur. Het was vollediger geweest als hij ook de negatieve uitschieters had benoemd. Dat degenen die ‘excelleren’ in genocide en massale gruwelen, zoals Hitler, Stalin, Pol Pot enzovoorts, in overweldigende mate óók geen vagina hebben, werd niet opgemerkt). En dat is niet de enige uiting van het FvD die riekt naar vrouwendiscriminatie. Voeg daarbij het feit dat rechtse partijen klimaatontkenners zijn. Dat het FvD niets ziet in de klimaatveranderingstheorie (‘de grootst mogelijke zwendel’), behoeft geen betoog. En de VVD dan? Ook al heeft de VVD in 2019 een modieus ideetje de wereld ingeworpen over enorme klimaatinitiatieven, dat verhult niet het feit dat de VVD in haar geschiedenis consequent tegen alle linkse en groene moties heeft gestemd die vervuilende energie en milieuonvriendelijke situaties probeerden tegen te gaan. Windowdressing heet dat.

Kortom, als vrouw kiezen? Ofwel werk je de contra-emancipatie van de groene partijen in de hand, ofwel de desastreuze klimaatpolitiek van rechts. De vrouwenpolitiek is dood. Kan dus eindelijk de Vrouwenpartij opstaan? Anyone?